SHOP ACC GAME #SHOP-NICK-GAME #UY-TÍN #ONLINE-24/7

Điều khoản sử dụng

Việc Khách hàng sử dụng dịch vụ nào trên bất kỳ ShopAcGame (shopacgame) thể hiện rằng Khách hàng đã đọc và đồng ý tuân thủ các điều khoản sử dụng và “Điều khoản sử dụng” của chúng tôi. Trường hợp Khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận, vui lòng không sử dụng dịch vụ của ShopAcGame.

ShopAcGame có quyền bổ sung, sửa đổi nội dung trong mục “Điều khoản sử dụng” vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước. Khách hàng phải có trách nhiệm theo dõi Page “Điều khoản sử dụng” thường xuyên để nhận biết được những sự thay đổi này. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ trên ShopAcGame sau khi đã bổ sung các nội dung trong “Điều khoản sử dụng” thể hiện rằng Khách hàng đã đọc và đồng ý tuân theo những sửa đổi.

Chúng tôi sẽ để thông báo “ Lần cập nhật gần nhất” ở cuối bài viết trong trường hợp có sự thay đổi về điều khoản sử dụng hoặc chính sách bảo mật.

Đăng ký tài khoản

Việc đăng ký tài khoản trên website ShopAcGame thể hiện Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa thuận này. Khi đăng ký tài khoản, Khách hàng cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin các thông tin mà ShopAcGame yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin mà Khách hàng cung cấp.

Quyền sở hữu

Các nội dung trên website ShopAcGame được sưu tầm từ các nguồn trên internet. ShopAcGame tôn trọng tác giả và chủ sở hữu bản quyền các nội dung. Mọi vấn đề vi phạm bản quyền vui lòng liên hệ và cung cấp bằng chứng xác thực qua email: shopacgame@gmail.com

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi khuyến khích việc chia sẻ rộng rãi các thông tin hữu ích từ website shopacgame.vn đến với cộng đồng bằng các hình thức công khai, chia sẻ link trực tiếp, trích nguồn thông tin từ shopacgame.vn trên các trang website và mạng xã hội có nội dung phù hợp và tương đồng.

Các hành vi bị cấm

Trong quá trình sử dụng dịch vụ ShopAcGame, Khách hàng không được thực hiện các hành vi sau:

 • Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
 • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
 • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
 • Xúc phạm, nhạo báng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, lăng mạ, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, gây hiềm khích lẫn nhau….)
 • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
 • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 • Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.
 • Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
 • Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 • Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 • Có hành vi gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật. 

Lần cập nhật gần nhất: 05/07/2023