SHOP ACC GAME #SHOP-NICK-GAME #UY-TÍN #ONLINE-24/7

Genshin Impact Sever Asia

Đăng ký mua Acc Giá: 120,000 VND

Gửi thông để mua tài khoản này, hoặc liên hệ Zalo (0397.502.592) hoặc FB Hữu Dũng để nhận thêm thông tin chi tiết.

THÔNG TIN

Thông Tin

Cấp AR :41

Tướng 5* : 4 vũ khí

Chấn :1 (ayaka)