SHOP ACC GAME #SHOP-NICK-GAME #UY-TÍN #ONLINE-24/7
Xã Hội

Lịch nghỉ hè của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 – 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.

Theo kế hoạch năm học 2023-2024 của Bộ GD-ĐT, kết thúc học kỳ I trước ngày 15/1, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7. Thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi cấp quốc gia theo quy định và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

Kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học: Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần). Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT).

Đối với lớp 9 cấp THCS và lớp 12 cấp THPT có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần). Đối với lớp 6, lớp 7, lớp 8 cấp THCS và lớp 10, lớp 11 cấp THPT có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Tất cả các cấp học của Hà Nội sẽ kết thúc năm học vào ngày 31/5. Trong khi đó, ở TP.HCM các trường sẽ bế giảng từ ngày 26 đến 31/5. Lịch nghỉ hè của học sinh đa số bắt đầu từ ngày 1/6, tuy nhiên do thời gian bế giảng sớm hoặc muộn cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.

Lịch nghĩ hè của học sinh 63 tỉnh thành

1. Lịch nghỉ hè của học sinh Hà Nội năm 2024

Tất cả các cấp học đều kết thúc năm học vào ngày 31/5

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 của Hà Nội, cấp mầm non, phổ thông sẽ kết thúc chương trình học kỳ II trước ngày 25.5 và kết thúc năm học trước ngày 31.5.

Như vậy, học sinh Hà Nội sẽ bắt đầu nghỉ hè từ ngày 26.5, tuỳ vào lịch bế giảng của các trường.

Học sinh khối lớp 9 sẽ tiếp tục ôn tập và tham gia kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tổ chức trong 2 ngày từ 8 - 9.6, với 3 môn là Toán, Văn, Ngoại ngữ.

2. Lịch nghỉ hè của học sinh TP.HCM năm 2024

Tất cả bế giảng từ ngày 26 đến 31/5.

Theo kế hoạch năm học mà UBND TP.HCM ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Như vậy tuỳ vào lịch bế giảng của các trường, học sinh TP.HCM sẽ bắt đầu nghỉ hè từ ngày 26/5.

Trong thời gian nghỉ hè, các quận huyện sẽ tổ chức tuyển sinh đầu cấp. Thời gian tuyển sinh kéo dài đến ngày 1/8.

3. Lịch nghỉ hè của học sinh An Giang năm 2024 

Tổng kết năm học trước ngày 31/5

Theo kế hoạch năm học mà UBND An Giang ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

4. Lịch nghỉ hè của học sinh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2024 

- Mầm non và Tiểu học tổng kết năm học từ 23 đến 25/5

- THCS và THPT, GDTX tổng kết năm học từ 25 đến 28/5

Theo Bộ GD-ĐT, các tỉnh, thành được phép xây dựng kế hoạch năm học riêng phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn ở địa phương mình, bảo đảm giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (trong đó kỳ I có 18 tuần và kỳ II 17 tuần); GDTX có 32 tuần thực học với lớp 8, 9, 11,12 và 35 tuần với lớp 6, 7, 10.

Bên cạnh phương án nghỉ học chung dành cho HS MN, phổ thông, phương án nghỉ hè của SV sẽ tùy thuộc vào quy định riêng của mỗi trường ĐH hay CĐ. SV cần theo dõi thông báo từ trường ĐH, CĐ để nắm bắt rõ ràng về quy định nghỉ hè.

5. Lịch nghỉ hè của học sinh Bạc Liêu năm 2024

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

Theo kế hoạch năm học mà UBND Bạc Liêu ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

6. Lịch nghỉ hè của học sinh Bắc Kạn năm 2024

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5

Theo kế hoạch năm học mà UBND An Giang ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

7. Lịch nghỉ hè của học sinh Bắc Ninh năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Bắc Ninh ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5

8. Lịch nghỉ hè của học sinh Bến Tre năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Bến Tre ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Kết thúc năm học 31/5

9. Lịch nghỉ hè của học sinh Bình Dương năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Bình Dương ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Thời gian tổng kết năm học của các cấp học từ ngày 27/5 đến ngày 31/5

10. Lịch nghỉ hè của học sinh Bình Phước năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Bình Phước ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Kết thúc năm học từ 24/5-31/5

11. Lịch nghỉ hè của học sinh Bình Thuận năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Bình Thuận ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành chương trình ngày 24/5; Kết thúc năm học 31/5

12. Lịch nghỉ hè của học sinh Cà Mau năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Cà Mau ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Kết thúc học kỳ II ngày 25/5; Tổng kết năm học trước 31/5

13. Lịch nghỉ hè của học sinh Cần Thơ năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Cần Thơ ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Các trường tổ chức tổng kết năm học sau ngày hoàn thành kế hoạch giáo dục và trước ngày 31/5

14. Lịch nghỉ hè của học sinh Cao Bằng năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Cao Bằng ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục trước ngày 25/5; Kết thúc năm học trước ngày 31/5

15. Lịch nghỉ hè của học sinh Kiên Giang năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Kiên Giang ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Trước ngày 31/5

16. Lịch nghỉ hè của học sinh Kon Tum năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Kon Tum ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5; Kết thúc năm học trước ngày 31/5

17. Lịch nghỉ hè của học sinh Lai Châu năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Lai Châu ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

18. Lịch nghỉ hè của học sinh Đà Nẵng  năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Đà Nẵng ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5; Kết thúc năm học trước ngày 31/5

19. Lịch nghỉ hè của học sinh Đắk Lắk năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Đắk Lắk ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

20. Lịch nghỉ hè của học sinh Đắk Nông năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Đắk Nông ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5; Kết thúc năm học trước ngày 31/5

21. Lịch nghỉ hè của học sinh Điện Biên năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Điện Biên ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

- Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II ngày 24/5;

- Kết thúc năm học ngày 31/5

22. Lịch nghỉ hè của học sinh Đồng Nai năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Đồng Nai ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

- Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II ngày 18/5;

- Kết thúc năm học ngày 31/5

23. Lịch nghỉ hè của học sinh Đồng Tháp năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Đồng Tháp ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Trước ngày 31/5

24. Lịch nghỉ hè của học sinh Lâm Đồng năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Lâm Đồng ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5

25. Lịch nghỉ hè của học sinh Lạng Sơn năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Lạng Sơn ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5

26. Lịch nghỉ hè của học sinh Lào Cai năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Lào Cai ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5

27. Lịch nghỉ hè của học sinh Long An năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Long An ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành chương trình học kỳ 2 đối với các cấp học vào ngày 18/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5

28. Lịch nghỉ hè của học sinh Nam Định năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Nam Định ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5

29. Lịch nghỉ hè của học sinh Nghệ An năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Nghệ An ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5

30. Lịch nghỉ hè của học sinh Ninh Bình năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Ninh Bình ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5

31. Lịch nghỉ hè của học sinh Ninh Thuận năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Ninh Thuận ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5

32. Lịch nghỉ hè của học sinh Phú Thọ năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Phú Thọ ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5

33. Lịch nghỉ hè của học sinh Phú Yên năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Phú Yên ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Tổng kết năm học từ ngày 25-31/5

34. Lịch nghỉ hè của học sinh Gia Lai năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Gia Lai ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5

35. Lịch nghỉ hè của học sinh Hà Giang

Theo kế hoạch năm học mà UBND Hà Giang ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Tổng kết năm học trước ngày 31/5

36. Lịch nghỉ hè của học sinh Hà Nam

Theo kế hoạch năm học mà UBND Hà Nam ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5

37. Lịch nghỉ hè của học sinh Hà Tĩnh năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Hà Tĩnh ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5

38. Lịch nghỉ hè của học sinh Hải Dương năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Hải Dương ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5

39. Lịch nghỉ hè của học sinh Hải Phòng năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Bến Hải Phòng hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

40. Lịch nghỉ hè của học sinh Hậu Giang năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Hậu Giang ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

41. Lịch nghỉ hè của học sinh Hoà Bình năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Hoà Bình ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

42. Lịch nghỉ hè của học sinh Hưng Yên năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Hưng Yên ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 18/5; kết thúc năm học trước ngày 31/5

43. Lịch nghỉ hè của học sinh Khánh Hoà năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Khánh Hoà ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

44. Lịch nghỉ hè của học sinh Quảng Bình năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Quảng Bình ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5

45. Lịch nghỉ hè của học sinh Quảng Nam

Theo kế hoạch năm học mà UBND Quảng Nam ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Thời gian bế giảng năm học từ ngày 25/5 đến 30/5

46. Lịch nghỉ hè của học sinh Quảng Ngãi năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Quảng Ngãi ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5

47. Lịch nghỉ hè của học sinh Quảng Ninh năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Quảng Ninh ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II  ngày 24/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5

48. Lịch nghỉ hè của học sinh Quảng Trị năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Quảng Trị ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành chương trình trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5

49. Lịch nghỉ hè của học sinh Sóc Trăng năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Sóc Trăng ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II  ngày 18/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5

50. Lịch nghỉ hè của học sinh Sơn La năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Sơn La ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5

51. Lịch nghỉ hè của học sinh Tây Ninh năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Tây Ninh ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Bế giảng năm học ngày 24/5

52. Lịch nghỉ hè của học sinh Thái Bình năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Thái Bình ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

53. Lịch nghỉ hè của học sinh Thái Nguyên năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Thái Nguyên ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

54. Lịch nghỉ hè của học sinh Thanh Hoá năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Thanh Hoá ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Từ ngày 27-30/5 cơ sở giáo dục nào hoàn thành kế hoạc năm học thì tổ chức bế giảng

55. Lịch nghỉ hè của học sinh Thừa Thiên Huế năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Thừa Thiên Huế ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5

56. Lịch nghỉ hè của học sinh Tiền Giang năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Tiền Giang ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5

57. Lịch nghỉ hè của học sinh Trà Vinh năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Trà Vinh ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

58. Lịch nghỉ hè của học sinh Tuyên Quang năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Tuyên Quang ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5

59. Lịch nghỉ hè của học sinh Vĩnh Long năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Vĩnh Long ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Kết thúc năm học trước ngày 31/5

60. Lịch nghỉ hè của học sinh Vĩnh Phúc năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Vĩnh Phúc ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và ngày kết thúc năm học trước ngày 31/5

61. Lịch nghỉ hè của học sinh Yên Bái năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Yên Bái ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và ngày kết thúc năm học trước ngày 31/5

62. Lịch nghỉ hè của học sinh Bắc Giang năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Bắc Giang ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và ngày kết thúc năm học trước ngày 31/5

63. Lịch nghỉ hè của học sinh Bình Định năm 2024

Theo kế hoạch năm học mà UBND Bình Định ban hành, học kỳ II năm học 2024 sẽ đến từ ngày 15/1 đến ngày 25/5.

Thời gian bế giảng năm học của các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 31/5.

Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và ngày kết thúc năm học trước ngày 31/5

Lịch nghĩ hè của học sinh miền Nam

Địa Phương Lịch Nghĩ Hè
TP.HCM Từ ngày 26/5
An Giang Trước ngày 31/5
Bà Rịa Vũng Tàu

Mầm non và Tiểu học tổng kết năm học từ 23 đến 25/5

THCS và THPT, GDTX tổng kết năm học từ 25 đến 28/5

Bạc Liêu Trước ngày 31/5
Bến Tre Trước ngày 31/5
Bình Dương Từ ngày 27/5
Bình Phước Từ ngày 24/5
Bình Thuận Trước ngày 31/5
Cà Mau Trước ngày 31/5
Cần Thơ Trước ngày 31/5
Kiên Giang Trước ngày 31/5
Đà Nẵng Từ ngày 26/5

Đồng Nai

Từ ngày 19/5

Đồng Tháp

Trước ngày 31/5

Long An

Từ ngày 19/5

Ninh Thuận

Từ ngày 25/5

Phú Yên

Từ ngày 25/5

Hậu Giang

Trước ngày 31/5

Khánh Hoà

Trước ngày 31/5

Quảng Ngãi

Từ ngày 26/5

Sóc Trăng

Từ ngày 19/5

Tây Ninh

Từ ngày 24/5

Quảng Nam

Từ ngày 25/5

Tiền Giang

Từ ngày 26/5

Trà Vinh

Trước ngày 31/5

Vĩnh Long

Trước ngày 31/5

Bình Định

Từ ngày 26/5

Lịch nghĩ hè của học sinh miền Bắc

Địa Phương Lịch Nghĩ Hè
Sơn La Từ ngày 26/5
Điện Biên Trước ngày 31/5
Lai Châu Kết thúc năm học trước ngày 31/5
Yên Bái Trước ngày 31/5
Lào Cai Trước ngày 31/5
Hòa Bình Từ ngày 27/5
Quảng Ninh Từ ngày 24/5
Bắc Kạn Trước ngày 31/5
Hà Giang Trước ngày 31/5
Phú Thọ Trước ngày 31/5
Bắc Giang Trước ngày 31/5
Tuyên Quang Từ ngày 26/5
Lạng Sơn Từ ngày 26/5
Cao Bằng Trước ngày 31/5
Bắc Giang Từ ngày 26/5
Bắc Ninh Từ ngày 19/5
Hà Nam Trước ngày 31/5
Hà Nội Từ ngày 26/5
Hải Dương Từ ngày 19/5
Hưng Yên Từ ngày 25/5
Hải Phòng Từ ngày 25/5
Nam Định Từ ngày 26/5
Ninh Bình Trước ngày 31/5
Thái Bình Kết thúc năm học trước ngày 31/5
Vĩnh Phúc Hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5 và ngày kết thúc năm học trước ngày 31/5

Lịch nghĩ hè của học sinh miền Trung

Địa Phương Lịch Nghĩ Hè
Bình Thuận Trước ngày 31/5
Ninh Thuận Từ ngày 26/5
Khánh Hòa Từ ngày 26/5
Phú Yên Trước ngày 31/5
Bình Định Từ ngày 26/5
Quảng Ngãi Từ ngày 19/5
Quảng Nam Trước ngày 31/5
Đà Nẵng Từ ngày 26/5
Thanh Hóa Từ ngày 19/5
Nghệ An Từ ngày 25/5
Hà Tĩnh Từ ngày 25/5
Quảng Bình Từ ngày 26/5
Thừa Thiên – Huế Trước ngày 31/5
Quảng Trị Kết thúc năm học trước ngày 31/5
Kon Tum Từ ngày 26/5
Gia Lai Từ ngày 26/5
Đắk Lắk Trước ngày 31/5
Đắk Nông Từ ngày 26/5
Lâm Đồng Từ ngày 26/5

👉 Trên đây là lịch nghĩ hè của 63 tỉnh thành trong cả nước năm 2024. Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương. Dưới đây là kế hoạch kết thúc năm học và bắt đầu thời gian nghỉ hè của học sinh 63 tỉnh, thành.

Shopacgame.vn